İlkelerimiz

1. DEV Belgesel’in öncelikli ilgili alanı doğa, kültür ve eğitimdir. Türkiye’de ‘ticari’ bir alan olarak görülmeyen ve ‘kâr getirmeyen’ bu alanlarda çalışmalarını kapsamlı biçimde yürütüyor.

2. Toplumsal ve bireysel ilerlemeyi hedefleyen sosyal projelere destek olur ve bu alanda özgün projeler yürütür.

3. Ulusal kalkınmaya, kültüre ve eğitime hizmet eden kişi, kurum ve kuruluşları tanıtmaya dönük çalışmalar ve projeler yürütür.

4. Toplumsal gelişmeye destek olan ulusal ve uluslararası projelere katılır ve destek olur.

5. Bağımsız yapımlara proje özelinde teknik ve lojistik destek sağlar.

6. Türkiye’nin tanıtımına ve imajına olumlu bir katkı sağlamak amacıyla kendi olanakları ile ürettiği yayınları yurtdışına sunmayı hedefler.

7. Belgesel sinema alanında yetenekli ve çalışkan gençlerin yetişmesine katkı sağlamaya, yürüttüğü projelerde gençlere görev vererek. onların bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına olanak tanır.

8. Bilginin topluma kolay, ucuz ve kalıcı biçimde ulaştırılması ve yaygınlaştırılması için görsel, işitsel ve yazılı yayıncılık konusunda faaliyet gösterir.
Özellikle ilgi alanındaki konularda internet yayıncılığını desteklemekte ve aktif olarak yayıncılığı yürütmeyi hedeflemektedir.

9. Türkiye’nin doğal ve kültürel yaşamına ait görsel, işitsel ve yazılı her türlü bilginin bir araya getirildiği bir ‘bellek/arşiv’ oluşturmak ana amaçlarından biridir.

10. Çalışma alanına giren konulardaki akademik, bilimsel çalışmaları, değişik nitelikteki araştırmaları destekler.